Sunday, January 19, 2014

Sedikit Sejarah Nabi Adam

Briefly....

Share sedikit kisah bapa ummat manusia Nabi Adam alaihissalam berdasarkan buku Atlas Sejarah Para Nabi dan Rasul karangan Sami bin Abdullah al-Maghluts.
1. Diutus ke bumi pd tahun 5872 SM dan wafat 4942 SM (usia 930 tahun).
2. Diturunkan di puncak tertinggi dunia, gunung Everest India, sebahagian berpendapat di Jazirah Arab. Wafat di India.
3. Keturunan awal nabi Adam 40 orang lelaki dan perempuan.
4.Nabi Adam disebut 25 kali dlm Al Quran.
5. Baitullah (kaabah) dibangunkan oleh Malaikat dan Nabi Adam menyempurnakan bangunannya dan bertawaf setelah diturunkan ke bumi yg kemudiaannya kembali di sempurnakan oleh nabi Ibrahim.
6. Bertemu Hawa di Arafah.
7. Abu Dzar pernah bertanya kepada Nabi Muhammad " Rasulullah, berapakah jumlah seluruh nabi? "Seluruhnya berjumlah 124 ribu," jawab beliau. "Lalu berapakah jumlah rasul dari mereka. "Jumlah mereka 313, jumlah yg sangat banyak" sahut Rasulullah. " Rasulullah, siapakah yang mengawalnya?" "Adam" jawab beliau. " Rasulullah, apakah beliau nabi yg diutus?". "Betul. Allah telah menciptakan Adam dengan tangan-Nya sendiri, meniupkan ruh-Nya ke dalam jasad Adam, kemudian menyempurnakannya secara langsung(tanpa perantara)," terang Rasulullah.
Lalu beliau bersabda, "Wahai Abu Dzar, ada 4 nabi yang berasal dari bangsa Suryani. Mereka adalah Adam, Syits, Nuh dan Idris. Idris adalah nabi pertama yang menulis dgn pena. Lalu ada 4 orang nabi yg berasal dari bangsa Arab. Mereka adalah Hud, Shalih, Syu'aib dan nabimu (Muhamad) wahai Abu Dzar. Nabi pertama Bani Israel adalah Musa dan yg terakhir adalah Isa. Sementara itu, nabi pertama dari seluruh nabi adalah Adam dan penutupnya adalah nabimu (Muhammad),".
Hadith riwayat Ibnu Hibban dalam shahihnya.
Wallahu A'lam.

0 comments:

Post a Comment